Röntgendiffrakciós vizsgálatok

Dr. Bényei Attila egyetemi docens - a röntgendiffrakciós szolgáltató laboratórium vezetése mellett - a következő területek kutatásával foglalkozik:

  • egykristály röntgendiffrakciós szerkezetmeghatározások;
  • fémkomplexek, szerves molekulák szerkezete, hidrogénkötéses rendszerek.

Tudományos profiljába sorolható még a homogén katalitikus reakciók vizsgálata, vízoldható platinafém komplexkatalizátorok működési mechanizmusa és szerkezete.

Oktatás

Frissítés dátuma: 2018.05.24.