Köszöntő

Üdvözöljük a Fizikai Kémiai Tanszék honlapján!

"A fizikai kémia az a tudomány,amely fizikai tételek és kísérletek alapján magyarázza meg az összetett testekben lejátszódó kémiai átalakulások okát."
Mihail Vasziljevics Lomonoszov (1711-1765), a Szentpétervári Egyetem kémiaprofesszora

 

Tanszékünk a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karán a Kémiai Intézet egyik egysége.

A Tanszékkel szorosan együttműködik a MTA-DE Redoxi- és Homogén Katalitikus Reakciók Mechanizmusa Kutatócsoport.

Fizikai kémiát oktatunk magyar nyelven Kémia BSc, MSc, vegyészmérnök BSc, biomérnök BSc, környezettan BSc, osztatlan gyógyszerész MSc, orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus BSc valamint képalkotó diagnosztikus BSc hallgatók számára. A Kémiai Intézet más egységeivel közös szervezésben egyéb, például informatikai és analitikai tárgyakat is oktatunk és számos speciális kollégiumot is kínálunk.

Projekt- és diplomamunka témák széles választékával és jó munkakörnyezettel várjuk az érdeklődő hallgatókat.

Nemzetközi vegyészmérnök BSc és osztatlan gyógyszerész MSc hallgatók számára angol nyelvű fizikai kémiai előadásokat és gyakorlatokat tartunk. Néhány speciális kollégiumunk angol nyelven is választható.

Főbb kutatási témáink a következők:

 • Dendrimer típusú vegyületek vizsgálata vizes oldatban. Protonálódási folyamatok, komplexképződés fémonokkal, kölcsönhatás kismolekulákkal. Katalitikus folyamatok vizsgálata. Diffúzió tanulmányozása oldatokban.
 • Polielektrolitok (poli-γ-glutaminsav, poliakrilsav, polietilén-imin) és származékaik előállítása, azonosítása, szerkezeti jellemzése. Protonálódási és komplexképződési folyamatok jellemzése. Méretmeghatározás különböző technikákkal. Lehetséges alkalmazásuk mint kontrasztanyagok, katalizátorok vagy flokkulensek.
 • Gélek, szolok, emulziók, pórusos anyagok vizsgálata. Jellemzésük NMR spektroszkópiával, fényszórás, adszorpciós és egyéb technikák segítségével.
 • Homogén katalízis;
 • Fotokémia;
 • Oszcilláló és kaotikus reakciók, kémiai hullámok;
 • Röntgendiffrakciós szerkezetvizsgálat;
 • Radioaktív nyomjelzéses vizsgálatok, beleértve a nyitott radioaktív készítmények alkalmazását
 • Földtani képződmények (kőzetek, talajok) határfelületi és migrációs folyamatai
 • Környezetszennyező vegyületek szorpciós, deszorpciós folyamatai
 • Talajok tápanyagforgalmának vizsgálata

Frissítés dátuma: 2018.06.13.