Környezeti Kolloidok Kutatócsoport

  • Dendrimer típusú vegyületek vizsgálata vizes oldatban. Protonálódási folyamatok, komplexképződés fémonokkal, kölcsönhatás kismolekulákkal. Katalítikus folyamatok. Diffúzió tanulmányozása oldatokban.
  • Polielektrolitok (poli-g-glutaminsav és annak funkcionalizált származékai, poliakrilsav) előállítása, azonosítása, szerkezeti jellemzése. Protonálódási és komplexképződési folyamatok jellemzése. Méretmeghatározás különböző technikákkal. Lehetséges alkalmazásuk mint katalizátorok vagy flokkulensek.
  • Gélek, szolok, emulziók, pórusos anyagok vizsgálata. Jellemzésük NMR spektroszkópiával, fényszórás, adszorpciós és egyéb technikák segítségével

Frissítés dátuma: 2018.05.24.