Fizikai Kémiai Tanszék

Debreceni Egyetem TTK Kémiai Intézet


Hu|En   
Oktatás

2016. szeptember 1-jén a korábbi Fizikai Kémiai Tanszék és a Kolloid- és Környezetkémiai Tanszék - Fizikai Kémiai Tanszék néven - egyesült. Az új Fizikai Kémiai Tanszék és a MTA-DE Redoxi- és Homogén Katalitikus Reakciók Mechanizmusa Kutatócsoport vezetője Prof. Dr. Fábián István. Az e honlapon nem szereplő információkért - az új tanszéki honlap létrejöttéig - kérem kattintson a linkekre az előző mondatokban.

Az oldalt Gombos Réka tanársegéd, tanszéki tanulmányi felelős tartja karban. A következő linkre kattintva üzenetet küldhet neki.


Tantárgyak az őszi félévben

BSc- és osztatlan képzés

MSc-képzés

Letöltések


GYFKE02G3 Fizikai kémia gyakorlat (gyógyszerész szak)


GYFKE03P3 Physical Chemistry Practice (international pharmacy class)


TKBE0401_EN Physical Chemistry I. (international engineering class)


TKBE0401_L Fizikai kémia I. (vegyészmérnök BSc, levelező)

A lap tetejére
 

TKBE0402, TKOE0402 és TKBE0403 Fizikai kémia II. előadás és szeminárium (kémia, kémiatanár és vegyészmérnök szak)

TKBE0417 Környezeti kémia előadás


TKBE0419 Bio-fizikai kémia előadás (biomérnök szak)


TKBG0417 Környezeti kémia szeminárium (környezettan szak)


TKBL0001 Alkalmazott spektroszkópia


TKBL0401 Bevezetés a fizikai kémiai mérésekbe


TKBL0901 Kémiai informatikai alapok


TKME0401 és TKME0401_L Elméleti fizikai kémia I.


TKME0401EN Theoretical physical chemistry I. (Chemistry MSc)

TKME4402 Környezetbarát és katalitikus folyamatok

TKML0403, TKML0405, TTKML0405 és TTKML0405_L Fizikai kémia VII. gyakorlat és Haladó fizikai kémia gyakorlat


TTKME0401 Fizikai kémia VI. előadás


Tantárgyak a tavaszi félévben

BSc- és osztatlan képzés

MSc képzés

Letöltések


GYFKE01G2 Fizikai kémia előadás és szeminárium (gyógyszerész szak)


GYFKE03P2 Physical chemistry I lecture and seminar (international pharmacy class) and TKBE0431_EN Physical chemistry lecture and TKBG0431_EN Physical chemistry seminar


GYGPO0108 Gyógyszerhatóanyagok polimorfizmusa


GYGP0208 Polymorphism of Pharmaceuticals


TKBE0403_EN Physical chemistry II lecture and seminar (international engineering class)


TKBE0403_L Fizikai kémia II. előadás és TKBL0403_L Fizikai kémia II. gyakorlat (vegyészmérnök levelező szak)


TKBE0406 Fizikai kémia III. előadás


TKBE0411 Anyagszerkezet előadás


TKBE0412 Az elméleti kémia alapjai


TKBE0413 Reakciókinetika/Katalízis


TKBE0431 Fizikai kémia előadás (biomérnök szak)


TKBG0411 Anyagszerkezet szeminárium


TKBG0431 Fizikai kémia szeminárium (biomérnök szak)


TKBL0403 Fizikai kémia II. gyakorlat


TKBL0403_EN Physical Chemistry Practice (chemical engineering)


TKBL0405, TKBL0402 és TKOL0402 Fizikai kémia II. laborgyakorlat


TKBL0413 Reakciókinetika gyakorlat


TKBL0431 Fizikai kémia gyakorlat (OLKDA szak)


TKBL0503 Analitikai kémia II. gyakorlat


TKBL0512 és TKBL0532 Műszeres analitika gyakorlat


TKME0402 Elméleti fizikai kémia II.


TKME0402EN Theoretical physical chemistry II.


TKME0417 és TKME0417_L Élő rendszerek fizikai kémiája


TTKME0411 és TTBME7024_BM Biokolloidika

  • Követelmények

TTKME0420_L és TKME0420_L Komplexkatalizált szerves szintézisek


TTKME0423 és TKME0423 Röntgendiffrakciós szerkezetvizsgálatok


TKME0523EN Radioanalytical chemistry


TKME4401 Fizikai kémia és gyakorlati alkalmazások előadás és szeminárium


TKMG0902 Számítógépes kvantumkémia

  • Ismertető

TTKBE0401 és TKOE0401-17 Fizikai kémia I. előadás (régebbi kódok: TKBE0401-K4, TKBE0401-16, TKOE0401, TKOE0401-16)


TTKBG0401 Fizikai kémia I. szeminárium (régebbi kódok: TKBE0401-K4, TKBE0401-16, TKOE0401, TKOE0401-16)


TTKML4401 Fizikai kémia gyakorlati alkalmazások gyakorlat


A Fizikai Kémiai Tanszéken meghirdetett TDK-, projekt-, szakdolgozati és diplomamunka-témák

A témák az alábbiakban olvashatók, böngészhetők


DE-MTA Homogén Katalízis és Reakciómechanizmusok Kutatócsoport

 

Gombos Réka egyetemi tanársegéd:

A Pseudomonas putida F1 baktérium sejtmembrán szerkezetének kémiai módosítása, és hatása a transzport folyamatokra (BMBSc)
A Pseudomonas putida F1 baktérium képes a triklór-etilén lebontására a szennyvizekben, így ennek a szennyezőnek a mennyiségét határérték alá tudjuk csökkenteni. Célunk egy megbízható analitikai módszer kidolgozása a TCE meghatározására, a Pseudomonas putida F1 baktérium, az ebből előállított protoplaszt és a hidrogénezett baktérium TCE lebontó képességének vizsgálata.

 

Dr. Horváth Henrietta tudományos főmunkatárs:
Katalitikus C-H, O-H kötés aktiválás Ru(II)-foszfin komplexekkel (VMSc) - Forgács Viktória
 
Ir(I)-NHC-foszfin komplexek katalitikus hidrogénezési reakciói (VMBSc) - Orosz Krisztina Andrea

Iridíum(I) komplexek szerepe a formiát alapú hidrogéntárolásban (VMBSc) - Szabolcsi Roland Zsolt

 

Dr. Horváth Henrietta tudományos főmunkatárs és Dr. Papp Gábor tudományos munkatárs:

Formiát/hidrogénkarbonát hidrogéntároló ciklus fizikai és kémiai paramétereinek (termodinamikai háttér, stb.) meghatározása, irodalmának felderítése (VMBSc) - Vajna László

 

Dr. Kathó Ágnes tudományos főmunkatárs:

 
Vízoldható foszfinok reakciói kinonokkal (KBSc) - Kiss Amanda
 
Nitrilek hidratálása átmenetifém komplexekkel (KBSc) - Nagy Friderika

 

Dr. Purgel Mihály tudományos munkatárs:

Hidrogéntárolásra alkalmas rendszerek vizsgálata kvantumkémiai módszerekkel (KBSc) - Balogh Alex Kálmán, Fodor Angéla

A kinon-származékok hidrogénezett formáinak tanulmányozása kvantumkémiai módszerekkel (KBSc, VMBSc) - Simonyák Szabolcs, Szabó Roland


Röntgendiffrakciós Laboratórium

 

Dr. Bényei Attila egyetemi docens:

Átmenetifém komplexek szerkezetének vizsgálata egykristály röntgendiffrakcióval (V, T)
A feladat az egykristály röntgen diffrakciós szerkezet meghatározáshoz használt alapvető programok megismerése, néhány szerkezet megoldása és finomítása. - a témára jelentkezőt várunk
 
Study of solid state structures of transition metal complexes determined by single crystal X-ray diffraction (V, VMBSc)
Basic use of software packages to solve and refine small molecular structures from single crystal X-ray diffraction data.


Folytonos szimmetria mérték hidrogén hidas szerkezetek összehasonlításában (KBSc, VMBSc)
A hidrogénkötéses szerkezetek összehasonlításában egy lehetőség a folytonos szimmetria mérték alkalmazása. Krisztallográfia adatbázis lekérdezését és az adatok feldolgozását jelenti a munka. - a témára jelentkezőt várunk

Szerkezet meghatározása pordiffrakciós adatokból (KBSc, VMBSc)
Az ab initio szerkezet meghatározás, amikor közvetlenül a pordiffrakciós adatokból határozzuk meg mikrokristályos anyagok szerkezetét a diffrakciós kutatások élvonalába tartoznak. A feladat az alapvető software eszközök elsajátítása és használata ebben a témában. - a témára jelentkezőt várunk

Krisztallográfiai adatbázisok használata, molekulacsaládok összehasonlítása (GY, KBSc)
Egy megadott molekulacsalád krisztallográfiai adatbázisban való keresése és a szerkezetek összehasonlítása. - a témára jelentkezőt várunk
 
Use of crystallographic database to compare solid state structure of organic molecules (VMBSc, V)
Search of Cambridge Structural Database and comparison of a given molecule family.

PETN-reduktáz homológjai röntgendiffrakciós szerkezeteinek összehasonlító elemzése (MBMSc)
A pentaeritrol-trinitrát reduktáz enzim lényeges szerepet játszik a trinitro-toluol biológiai lebomlásában. A feladat különböző szubsztrátum molekulákkal képezett komplexek, illetve a hasonló enzimek szerkezetének összehasonlítása. - a témára jelentkezőt várunk

PETN-reduktáz röntgendiffrakciós szerkezetének meghatározása, finomítása (MBMSc)
A feladat egy pentraeritrol-trinitrát reduktáz enzim röntgendiffrakciós szerkezetének finomítása szinkrotron méréssel készült adatkészlet felhasználásával. - a témára jelentkezőt várunk