Fizikai Kémiai Tanszék

Debreceni Egyetem TTK Kémiai Intézet


Hu|En   
Munkatársak

2016. szeptember 1-jén a korábbi Fizikai Kémiai Tanszék és a Kolloid- és Környezetkémiai Tanszék - Fizikai Kémiai Tanszék néven - egyesült. Az új Fizikai Kémiai Tanszék vezetője Prof. Dr. Fábián István. Az e honlapon nem szereplő információkért - az új tanszéki honlap létrejöttéig - kérem kattintson a linkekre az előző mondatokban.

Oktatók, kutatók és PhD-hallgatók

*: a MTA-DE Homogén Katalízis és Reakciómechanizmusok Kutatócsoport állományában
**: a GYTK állományában, tartósan kihelyezve a Fizikai Kémiai Tanszékre

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z


Dr. Bányai István okl. vegyész, DSc, tanszékvezető-helyettes
Szoba: Kémiai Épület, D201
E-mail: banyai.istvan@science.unideb.hu
Telefon: (52) 512900/22384
Honlap

Kutatási terület:
Publikációk


Dr. Bazsa György okl. vegyész, DSc, professor emeritus
Szoba: Kémiai Épület, D605
E-mail: bazsa@unideb.hu
Telefon: (52) 512900/22388
Honlap

Kutatási terület: reakciókinetika, gyors reakciók, autokatalízis, kémiai hullámok
Publikációk


Dr. Bényei Attila** okl. vegyész, PhD, egyetemi docens
Szoba: Kémiai Épület, D16
E-mail: benyei.attila@science.unideb.hu
Telefon: (52) 512900/22486
Honlap

Kutatási terület: egykristály röntgendiffrakciós szerkezetmeghatározások, fémkomplexek, szerves molekulák szerkezete, hidrogénkötéses rendszerek; homogén katalitikus reakciók vizsgálata, vízoldható platinafém komplexkatalizátorok működési mechanizmusa és szerkezete
Publikációk


Bunda Szilvia vegyész MSc, PhD hallgató
Szoba: Kémiai Épület, D607
E-mail: bunda.szilvia@gmail.com
Telefon: (52) 512900/22387
Honlap

Kutatási terület:
Publikációk


Buzetzky Dóra Beáta környezetmérnök MSc, PhD hallgató
Szoba: Kémiai Épület, D206
E-mail: buzetzkyd@gmail.com
Telefon: (52) 512900/22777
Honlap

Kutatási terület:
Publikációk


Dr. Czégéni Csilla* vegyész MSc, PhD, tudományos munkatárs
Szoba: Kémiai Épület, D602
E-mail: nagy.csilla@science.unideb.hu
Telefon: (52) 512900/22588
Honlap

Kutatási terület: N-heterociklusos karbén-komplexek
Publikációk


Fehér Péter Pál vegyész MSc, tudományos segédmunkatárs
Szoba: Kémiai Épület, D617
E-mail: feher.peter@science.unideb.hu
Telefon: (52) 512900/22314
Honlap

Kutatási terület: mechanizmus vizsgálatok, spektrum szimulációk elméleti (DFT) számításokkal
Publikációk


Gombos Réka biomérnök MSc, egyetemi tanársegéd, tanszéki tanulmányi felelős
Szoba: Kémiai Épület, D607
E-mail: gombos.reka@science.unideb.hu
Telefon: (52) 512900/22387
Honlap

Kutatási terület: biológiai membránok és modellmembránok kémiai módosítása katalitikus hidrogénezéssel; a membránok katalitikus hidrogénezésének hatása a baktériumsejtek transzportfolyamataira
Publikációk


Dr. Horváth Henrietta* okl. vegyész, PhD, tudományos főmunkatárs
Szoba: Kémiai Épület, D602
E-mail: henrietta.horvath@science.unideb.hu
Telefon: (52) 512900/22588
Honlap

Kutatási terület: kismolekulák aktiválása fémorganikus vegyületekkel, vizes- és kétfázisú katalízis vizsgálata; UV-VIS-, IR- és multinukleáris NMR-spektroszkópia, GC-kromatográfia rutin alkalmazása; alapvető oldategyensúlyi vizsgálatok
Publikációk


Dr. Joó Ferenc okl. vegyész, MTA rendes tag, egyetemi tanár, kutatócsoport-vezető
Szoba: Kémiai Épület, D618
E-mail: joo.ferenc@science.unideb.hu
Telefon: (52) 512900/22382
Honlap

Kutatási terület: fémorganikus katalízis vizes közegben, szén-dioxid homogénkatalitikus aktiválása, biológiai membránok módosítása katalitikus hidrogénezéssel
Publikációk


Dr. Kathó Ágnes okl. vegyész, CSc, tudományos főmunkatárs
Szoba: Kémiai Épület, D603
E-mail: katho.agnes@science.unideb.hu
Telefon: (52) 512900/22383
Honlap

Kutatási terület: szokatlan oldószerek (pl. víz, ionos folyadék) alkalmazása a homogén és kétfázisú katalízisben; rögzített fémkomplexek ill. nanoméretű fémkolloidok katalitikus alkalmazása
Publikációk


Dr. Kéri Mónika okl. környezettudós, PhD, egyetemi adjunktus
Szoba: Kémiai Épület, D205
E-mail: keri.monika@science.unideb.hu
Telefon: (52) 512900/22385
Honlap

Kutatási terület:
Publikációk


Kiss Virág vegyész MSc, PhD-hallgató
Szoba: Kémiai Épület, D622
E-mail: kiss.virag@science.unideb.hu
Telefon: (52) 512900/22386
Honlap

Kutatási terület: fotokémia
Publikációk


Kovács Eszter Mária anyagtudomány MSc, PhD hallgató
Szoba: Kémiai Épület, D206
E-mail: kovacs.eszter.maria@science.unideb.hu
Telefon: (52) 512900/22777
Honlap

Kutatási terület:
Publikációk


Kovács Henrietta vegyész MSc, PhD hallgató
Szoba: Kémiai Épület, D602
E-mail: kovacshenrietta92@gmail.com
Telefon: (52) 512900/22588
Honlap

Kutatási terület:
Publikációk


Dr. Kónya József okl. fizika-kémia szakos középisk. tanár, DSc, ny. egyetemi tanár
Szoba: Kémiai Épület, D108
E-mail: konya.jozsef@science.unideb.hu
Telefon: (52) 512900/22263
Honlap

Kutatási terület:
Publikációk


Dr. Nagy Noémi okl. vegyész, DSc, egyetemi tanár, laboratóriumvezető (Imre Lajos Izotóplaboratórium)
Szoba: Kémiai Épület, D108
E-mail: nagy.noemi@science.unideb.hu
Telefon: (52) 512900/22263
Honlap

Kutatási terület:
Publikációk


Dr. Nagy Zoltán** okl. matematika-kémia szakos középisk. tanár, PhD, egyetemi adjunktus
Szoba: Kémiai Épület, D202
E-mail: nagy.zoltan@science.unideb.hu
Telefon: (52) 512900/22385
Honlap

Kutatási terület:
Publikációk


Nemes Zoltán okl. vegyész, egyetemi tanársegéd
Szoba: Kémiai Épület, D206
E-mail: nemes.zoltan@science.unideb.hu
Telefon: (52) 512900/22777
Honlap

Kutatási terület:
Publikációk


Dr. Novák Levente okl. biológus, PhD, egyetemi adjunktus
Szoba: Kémiai Épület, D205
E-mail: novak.levente@science.unideb.hu
Telefon: (52) 512900/22437
Honlap

Kutatási terület: biológiai eredetű és szintetikus makromolekulák, valamint dendrimerek funkcionalizációja; makromolekulák szintézise; termikus amidképződés vizsgálata; bevont HPLC kolonnák készítése és alkalmazása analitikai célokra; kolloid rendszerek reológiai vizsgálata
Publikációk


Dr. Ősz Katalin okl. vegyész, PhD, egyetemi docens
Szoba: Kémiai Épület, D622
E-mail: osz.katalin@science.unideb.hu
Telefon: (52) 512900/22386
Honlap

Kutatási terület: aminosavak és peptidek koordinációs kémiája, enzimek aktív centrumának modellezése, átmenetifém-ionok szerepe neurodegeneratív betegségek kialakulásában; a napenergia hasznosításának lehetőségei homogén vizes közegben, fotokémiai reakciók kinetikája, oldatfázisban végbemenő redoxireakció kinetikájának és mechanizmusának a vizsgálata
Publikációk


Dr. Papp Gábor* okl. vegyész, PhD, egyetemi docens
Szoba: Kémiai Épület, D602
E-mail: papp.gabor@science.unideb.hu
Telefon: (52) 512900/22588
Honlap

Kutatási terület: vízoldható organikus Ru-, Rh-vegyületek vizsgálata, alkalmazása egy és többfázisú fémorganikus katalízisben, mechanizmuskutatás; Ionos folyadékok és a bennük végbemenő katalitikus reakciók vizsgálata; UV-VIS-, IR- és multinukleáris NMR spekroszkópia, HPLC és GC kromatográfia rutin alkalmazása
Publikációk


Dr. Póta György okl. kémia-fizika szakos középisk. tanár, CSc, egyetemi docens
Szoba: Kémiai Épület, D603
E-mail: pota.gyorgy@science.unideb.hu
Telefon: (52) 512900/22383
Honlap

Kutatási terület: elméleti reakciókinetika, oszcilláló, multistabilis rendszerek, kémiai hullámok, szemiklasszikus trajektóriaszámítások
Publikációk


Dr. Purgel Mihály vegyész MSc, PhD, egyetemi adjunktus
Szoba: Kémiai Épület, D617
E-mail: purgel.mihaly@science.unideb.hu
Telefon: (52) 512900/22314
Honlap

Kutatási terület: kvantumkémiai számítások alkalmazása elsősorban katalitikus folyamatok mechanizmus-vizsgálatának céljából
Publikációk


Dr. Rábai Gyula okl. vegyész, DSc, ny. egyetemi tanár
Szoba: Kémiai Épület, D618
E-mail: rabai.gyula@science.unideb.hu
Telefon: (52) 512900/23206
Honlap

Kutatási terület: reakciókinetikai kutatások; oszcillációs és kaotikus dinamikai viselkedést mutató kémiai reakciórendszerek tervezése, kísérleti tanulmányozása, működési mechanizmusának feltárása
Publikációk


Dr. Udvardy Antal vegyész MSc, kémia PhD, egyetemi adjunktus
Szoba: Kémiai Épület, D607
E-mail: udvardya@unideb.hu
Telefon: (52) 512900/22549
Honlap

Kutatási terület: homogén katalízis, fémorganikus kémia, fémkomplexek és szerves molekulák szerkezetének meghatározása
Publikációk


Dolgozók


Agárdiné Antek Éva vegyésztechnikus
Szoba: Kémiai Épület, D616, D104
E-mail: antek.eva@science.unideb.hu
Telefon: (52) 512900/22436
Honlap

 

Gombosné Németh Éva vegyésztechnikus
Szoba: Kémiai Épület, D206
E-mail: gombosne@freemail.hu
Telefon: (52) 512900/22777
Honlap


Nagy Enikő vegyésztechnikus
Szoba: Kémiai Épület, D104
E-mail: nagy.eniko@science.unideb.hu
Telefon: (52) 512900/22436
Honlap


Román Istvánné irodavezető
Szoba: Kémiai Épület, D620
E-mail: zsoka@science.unideb.hu
Telefon: (52) 512900/22381
Honlap


Szatmári Mihály kémiatanár MSc, vegyésztechnikus
Szoba: Kémiai Épület, D205
E-mail: szatmari.mihaly@science.unideb.hu
Telefon: (52) 512900/22437
Honlap