Fizikai Kémiai Tanszék

Debreceni Egyetem TTK Kémiai Intézet


Hu|En   
Munkatársak

2016. szeptember 1-jén a korábbi Fizikai Kémiai Tanszék és a Kolloid- és Környezetkémiai Tanszék - Fizikai Kémiai Tanszék néven - egyesült. Az új Fizikai Kémiai Tanszék és a MTA-DE Redoxi- és Homogén Katalitikus Reakciók Mechanizmusa Kutatócsoport vezetője Prof. Dr. Fábián István. Az e honlapon nem szereplő információkért - az új tanszéki honlap létrejöttéig - kérem kattintson a linkekre az előző mondatokban.

Oktatók, kutatók és PhD-hallgatók

*: a MTA-DE Redoxi- és Homogén Katalitikus Reakciók Mechanizmusa Kutatócsoport állományában
**: a GYTK állományában, tartósan kihelyezve a Fizikai Kémiai Tanszékre

A B C D E F GH I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z


Dr. Bányai István okl. vegyész, DSc, tanszékvezető-helyettes
Szoba: Kémiai Épület, D201
E-mail: banyai.istvan@science.unideb.hu
Telefon: (52) 512900/22384
Honlap

Kutatási terület:
Publikációk


Dr. Bazsa György okl. vegyész, DSc, professor emeritus
Szoba: Kémiai Épület, D605
E-mail: bazsa@unideb.hu
Telefon: (52) 512900/22388
Honlap

Kutatási terület: reakciókinetika, gyors reakciók, autokatalízis, kémiai hullámok
Publikációk


Dr. Bényei Attila** okl. vegyész, PhD, egyetemi docens
Szoba: Kémiai Épület, D16
E-mail: benyei.attila@science.unideb.hu
Telefon: (52) 512900/22486Kutatási terület: egykristály röntgendiffrakciós szerkezetmeghatározások, fémkomplexek, szerves molekulák szerkezete, hidrogénkötéses rendszerek; homogén katalitikus reakciók vizsgálata, vízoldható platinafém komplexkatalizátorok működési mechanizmusa és szerkezete
Publikációk


Bunda Szilvia vegyész MSc, PhD hallgató
Szoba: Kémiai Épület, D607
E-mail: bunda.szilvia@science.unideb.hu
Telefon: (52) 512900/22387

Kutatási terület: Vízoldható tetrahidroszalén komplexek előállítása és katalitikus alkalmazása
Publikációk


Buzetzky Dóra Beáta környezetmérnök MSc, PhD hallgató
Szoba: Kémiai Épület, D206
E-mail: dorabeata@science.unideb.hu
Telefon: (52) 512900/22777

Kutatási terület:
Publikációk


Dr. Czégéni Csilla* vegyész MSc, PhD, tudományos munkatárs
Szoba: Kémiai Épület, D602
E-mail: nagy.csilla@science.unideb.hu
Telefon: (52) 512900/22588
Honlap

Kutatási terület: N-heterociklusos karbén-komplexek
Publikációk

De Sourav vegyész MSc, PhD hallgató
Szoba: Kémiai Épület, D607
E-mail: souravde@science.unideb.hu
Telefon: (52) 512900/22387
Kutatási terület: Vízoldható N-heterociklusos karbén-komplexekGombos Réka biomérnök MSc, egyetemi tanársegéd, tanszéki tanulmányi felelős
Szoba: Kémiai Épület, D607
E-mail: gombos.reka@science.unideb.hu
Telefon: (52) 512900/22387


Kutatási terület: biológiai membránok és modellmembránok kémiai módosítása katalitikus hidrogénezéssel; a membránok katalitikus hidrogénezésének hatása a baktériumsejtek transzportfolyamataira
Publikációk


Dr. Horváth Henrietta* okl. vegyész, PhD, tudományos főmunkatárs
Szoba: Kémiai Épület, D602
E-mail: henrietta.horvath@science.unideb.hu
Telefon: (52) 512900/22588
Honlap


Kutatási terület: kismolekulák aktiválása fémorganikus vegyületekkel, vizes- és kétfázisú katalízis vizsgálata; UV-VIS-, IR- és multinukleáris NMR-spektroszkópia, GC-kromatográfia rutin alkalmazása; alapvető oldategyensúlyi vizsgálatok
Publikációk


Dr. Joó Ferenc okl. vegyész, MTA rendes tag, egyetemi tanár
Szoba: Kémiai Épület, D618
E-mail: joo.ferenc@science.unideb.hu
Telefon: (52) 512900/22382
Honlap

Kutatási terület: fémorganikus katalízis vizes közegben, szén-dioxid homogénkatalitikus aktiválása, biológiai membránok módosítása katalitikus hidrogénezéssel
Publikációk


Dr. Kathó Ágnes okl. vegyész, CSc, tudományos főmunkatárs
Szoba: Kémiai Épület, D603
E-mail: katho.agnes@science.unideb.hu
Telefon: (52) 512900/22383


Kutatási terület: szokatlan oldószerek (pl. víz, ionos folyadék) alkalmazása a homogén és kétfázisú katalízisben; rögzített fémkomplexek ill. nanoméretű fémkolloidok katalitikus alkalmazása
Publikációk


Dr. Kálmán Ferenc okl. vegyész, PhD, egyetemi adjunktus
Szoba: Kémiai Épület, D622
E-mail: kalman.ferenc@science.unideb.hu
Telefon: (52) 512900/22386

Kutatási terület: Orvosi diagnosztikában és terápiában alkalmazható fémion tartalmú komplexek koordinációs kémiája.
Publikációk


Dr. Kéri Mónika okl. környezettudós, PhD, egyetemi adjunktus
Szoba: Kémiai Épület, D205
E-mail: keri.monika@science.unideb.hu
Telefon: (52) 512900/22385
Honlap

Kutatási terület:
Publikációk


Kiss Virág vegyész MSc, PhD-hallgató
Szoba: Kémiai Épület, D622
E-mail: kiss.virag@science.unideb.hu
Telefon: (52) 512900/22386

Kutatási terület: fotokémia
Publikációk


Dr. Kónya József okl. fizika-kémia szakos középisk. tanár, DSc, ny. egyetemi tanár
Szoba: Kémiai Épület, D108
E-mail: konya.jozsef@science.unideb.hu
Telefon: (52) 512900/22263
Honlap

Kutatási terület:
Publikációk


Kovács Eszter Mária anyagtudomány MSc, PhD hallgató
Szoba: Kémiai Épület, D206
E-mail: kovacs.eszter.maria@science.unideb.hu
Telefon: (52) 512900/22777


Kutatási terület:
Publikációk


Kovács Henrietta vegyész MSc, PhD hallgató
Szoba: Kémiai Épület, D602
E-mail: kovacshenrietta@science.unideb.hu
Telefon: (52) 512900/22588
Kutatási terület:
Publikációk


Dr. Nagy Noémi okl. vegyész, DSc, egyetemi tanár, laboratóriumvezető (Imre Lajos Izotóplaboratórium)
Szoba: Kémiai Épület, D108
E-mail: nagy.noemi@science.unideb.hu
Telefon: (52) 512900/22263
Honlap

Kutatási terület:
Publikációk


Dr. Nagy Zoltán** okl. matematika-kémia szakos középisk. tanár, PhD, egyetemi adjunktus
Szoba: Kémiai Épület, D202
E-mail: nagy.zoltan@science.unideb.hu
Telefon: (52) 512900/22385
Honlap

Kutatási terület:
Publikációk


Nemes Zoltán okl. vegyész, egyetemi tanársegéd
Szoba: Kémiai Épület, D206
E-mail: nemes.zoltan@science.unideb.hu
Telefon: (52) 512900/22777
Honlap

Kutatási terület:
Publikációk


Dr. Novák Levente okl. biológus, PhD, egyetemi adjunktus
Szoba: Kémiai Épület, D205
E-mail: novak.levente@science.unideb.hu
Telefon: (52) 512900/22437
Honlap

Kutatási terület: biológiai eredetű és szintetikus makromolekulák, valamint dendrimerek funkcionalizációja; makromolekulák szintézise; termikus amidképződés vizsgálata; bevont HPLC kolonnák készítése és alkalmazása analitikai célokra; kolloid rendszerek reológiai vizsgálata
Publikációk


Dr. Papp Gábor okl. vegyész, PhD, egyetemi docens
Szoba: Kémiai Épület, D602
E-mail: papp.gabor@science.unideb.hu
Telefon: (52) 512900/22588
Honlap

Kutatási terület: vízoldható organikus Ru-, Rh-vegyületek vizsgálata, alkalmazása egy és többfázisú fémorganikus katalízisben, mechanizmuskutatás; Ionos folyadékok és a bennük végbemenő katalitikus reakciók vizsgálata; UV-VIS-, IR- és multinukleáris NMR spekroszkópia, HPLC és GC kromatográfia rutin alkalmazása
Publikációk


Parajdi-Losonczi Péter László vegyész MSc, egyetemi tanársegéd
Szoba: Kémiai Épület, D617
E-mail: parajdip@science.unideb.hu
Telefon: (52) 512900/22314

Kutatási terület: Átmenetifémionok koordinációs kémiája, és kölcsönhatásaik vizsgálata biológiailag aktív ligandumokkal. Hidroxámsavak koordinációs kémiájának kutatása. Potenciálisan rákellenes hatású félszendvics fémorganikus platinafémionok komplexeinek vizsgálata és előállítása, különösképpen hidroxámsav ligandumokkal.
Publikációk


Dr. Póta György okl. kémia-fizika szakos középisk. tanár, CSc, egyetemi docens
Szoba: Kémiai Épület, D603
E-mail: pota.gyorgy@science.unideb.hu
Telefon: (52) 512900/22383
Honlap

Kutatási terület: elméleti reakciókinetika, oszcilláló, multistabilis rendszerek, kémiai hullámok, szemiklasszikus trajektóriaszámítások
Publikációk


Dr. Purgel Mihály vegyész MSc, PhD, egyetemi adjunktus
Szoba: Kémiai Épület, D617
E-mail: purgel.mihaly@science.unideb.hu
Telefon: (52) 512900/22314
Honlap

Kutatási terület: kvantumkémiai számítások alkalmazása elsősorban katalitikus folyamatok mechanizmus-vizsgálatának céljából
Publikációk


Dr. Udvardy Antal vegyész MSc, kémia PhD, egyetemi adjunktus
Szoba: Kémiai Épület, D607
E-mail: udvardya@unideb.hu
Telefon: (52) 512900/22549
Honlap

Kutatási terület: homogén katalízis, fémorganikus kémia, fémkomplexek és szerves molekulák szerkezetének meghatározása
Publikációk


Dolgozók

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z


Antek Éva vegyésztechnikus
Szoba: Kémiai Épület, D616, D104
E-mail: antek.eva@science.unideb.hu
Telefon: (52) 512900/22436Gombosné Németh Éva vegyésztechnikus
Szoba: Kémiai Épület, D206
E-mail: nemeth.eva@science.unideb.hu
Telefon: (52) 512900/22777
Honlap


Nagy Enikő vegyésztechnikus
Szoba: Kémiai Épület, D104
E-mail: nagy.eniko@science.unideb.hu
Telefon: (52) 512900/22436


Román Istvánné irodavezető
Szoba: Kémiai Épület, D620
E-mail: zsoka@science.unideb.hu
Telefon: (52) 512900/22381


Szatmári Mihály kémiatanár MSc, vegyésztechnikus
Szoba: Kémiai Épület, D205
E-mail: szatmari.mihaly@science.unideb.hu
Telefon: (52) 512900/22437
Honlap